ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یهودی

لغت‌نامه دهخدا

یهودی . [ ی َ ] (اِخ ) عبداﷲبن عبیداﷲ یهودی ، مکنی به ابومحمد. از محدثان بود و از قاضی ابوعبداﷲ حسین بن اسماعیل حاملی روایت شنید و ابوالقاسم بن یوسف مهروانی و جز وی از او روایت دارند. او به سال 408 هَ . ق . درگذشت . (از لباب الانساب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ