ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یمیدیه

لغت‌نامه دهخدا

یمیدیه . [ ی َ دی ی َ / ی ِ ] (اِخ ) دهی است از بخش موسیان شهرستان دشت میشان ، واقع در 43000گزی جنوب باختری موسیان ، سر راه اتومبیل رو دزفول به موسیان ، با 250 تن سکنه . آب آن از چشمه و راه آن در تابستان اتومبیل رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ