ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یغنوی

لغت‌نامه دهخدا

یغنوی . [ ی َ ن َ ] (ص نسبی ) منسوب است به یغنی و آن دهی است از دههای نخشب . (از لباب الانساب ). از مردم دیه یغنی به حوالی نخشب . (یادداشت مؤلف ) :
ای دیو ابوالمظفر خردزد یغنوی
یک شب به نخشب اندر بی فتنه نغنوی .

سوزنی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ