ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یغلو

لغت‌نامه دهخدا

یغلو. [ ی َ ل َ / لُو ] (اِ) یغلوی . (از برهان ) (از جهانگیری ) (از آنندراج ). رجوع به یغلوی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ