ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یعقوب

لغت‌نامه دهخدا

یعقوب . [ ی َ ] (اِخ ) ابن محمد الحاسب مصیصی ، مکنی به ابویوسف . رجوع به ابویوسف (یعقوب ...) شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ