ترجمه مقاله

یسیرکثی

لغت‌نامه دهخدا

یسیرکثی . [ ی َ ک َ ] (اِخ ) عصام بن فتح یسیرکثی ، از نویسندگان و راویان بود و از احمدبن نصربن عبدالملک عنکی و عبداﷲبن عبدالرحمان دارمی حدیث شنید و ابوعبیدة محمدبن ابی لیث و ابوسلمه احمدبن حامدبن احمدسنی از او روایت دارند. (از لباب الانساب ).
ترجمه مقاله