ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یحیی لاری

لغت‌نامه دهخدا

یحیی لاری . [ ی َح ْیا ] (اِخ ) از گویندگان لار بود. بیت زیر از اوست :
بهرتو می کشندم و آهی نمی کنی
ای سنگدل چه آه نگاهی نمی کنی .

(از صبح گلشن ص 613).


و رجوع به تحفه ٔ سامی ج 6 ص 4793 شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ