ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

یاتش

لغت‌نامه دهخدا

یاتش . [ ت ِ ] (اِ) قراول و پاسبانی که بر در ملوک بنوبت باشند. (ناظم الاطباء). نوبتی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ