ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گیلوان

لغت‌نامه دهخدا

گیلوان . [ ل َ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان شاهرود و بخش شاهرود شهرستان هروآباد. واقع در 31هزارگزی خاوری هشجین و 36 هزارگزی شوسه ٔ هروآباد به میانه . محلی کوهستانی و هوای آن معتدل و سکنه ٔ آن 1101 تن است . آب آن از پنج رشته چشمه تأمین میشود. محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی آنان جاجیم بافی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ