ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گیسوفش

لغت‌نامه دهخدا

گیسوفش . [ ف َ ] (ص مرکب ) مرکب از: گیسو + فش (به معنی مانند) گیسووش . گیسووار. همانند گیسو. چون گیسو. || موی گردن و کاکلی اسب که همچون گیسو باشد. دارای فشی چو گیسو و فش ، موی کاکل اسب است . (از برهان ذیل کلمه ٔ فش ) و کنایه از اسبی که موی کاکل بلند دارد :
سیه چشم و گیسوفش و مشک دُم
پری پوی و آهوتک و گورسم .

اسدی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ