ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

گیاشتر

لغت‌نامه دهخدا

گیاشتر. [ ش ُ ت ُ ] (اِ مرکب ) مخفف گیاه شتر. رجوع به همین کلمه شود.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما