ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گژاره

لغت‌نامه دهخدا

گژاره . [ گ ُ رَ / رِ ] (اِ) بمعنی گزاره که تعبیر و تفسیر خواب باشد. (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ