ترجمه مقاله

گچوت

لغت‌نامه دهخدا

گچوت . [ گ َ ](اِخ ) دهی است از دهستان قلعه دره سی بخش حومه ٔ شهرستان ماکو، 14500گزی شمال باختری ماکو و 2000گزی باخترراه شوسه ٔ ماکو به بازرگان . دره ، معتدل ، مالاریائی ، سکنه ٔ آن 509 تن . آب از رودخانه ٔ آق چای . محصول آن غلات ، حبوبات و بزرک . شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی جاجیم بافی است . راه ارابه رو دارد و از آن اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقاله