ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گپت

لغت‌نامه دهخدا

گپت . [ گ ِ ] (اِ) منج . زنبور. رجوع به گبت و کبت شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ