ترجمه مقاله

گوگرچین

لغت‌نامه دهخدا

گوگرچین . [ گ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نیر بخش مرکزی شهرستان اردبیل . واقع در 37هزارگزی باختر اردبیل و 12هزارگزی شوسه ٔ تبریز به اردبیل . کوهستانی و معتدل و سکنه ٔ آن 526 تن است . آب آن از رودخانه و محصول آن غلات و حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقاله