ترجمه مقاله

گوگرچین لو

لغت‌نامه دهخدا

گوگرچین لو. [ گ َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان کله یوز بخش مرکزی شهرستان میانه . واقع در 22هزارگزی جنوب میانه و 14هزارگزی شوسه ٔ میانه به زنجان .کوهستانی و معتدل و سکنه ٔ آن 100 تن است . آب آن از چشمه و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقاله