ترجمه مقاله

گوگد

لغت‌نامه دهخدا

گوگد. [ گ ِ ] (اِخ ) قصبه ای است از دهستان جلگه شهرستان گلپایگان . واقع در 6هزارگزی جنوب خاور گلپایگان و 4هزارگزی خاور شوسه ٔ گلپایگان به خوانسار. جلگه و گرمسیر و سکنه ٔ آن 4996 تن است . آب آن از چشمه و قنات و چاه و محصول آن غلات و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه آن مالرو است . دبستان دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقاله