ترجمه مقاله

گوگدره

لغت‌نامه دهخدا

گوگدره . [ دَرْ رِ ] (اِخ ) دهی از دهستان خرق حومه ٔ بخش شهرستان قوچان . واقع در 40هزارگزی جنوب باختری قوچان . کوهستانی و هوای آن سردسیر و سکنه ٔ آن 193 تن است . آب آن از چشمه وقنات تأمین میشود. و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقاله