ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

گوهرآمود

لغت‌نامه دهخدا

گوهرآمود. [ گ َ / گُو هََ ] (ن مف مرکب ) گوهرآموده . گوهرآگین . گوهرنشان . مرصع :
ورای همه بوده ای بود او
همه رشته ٔ گوهرآمود او.

نظامی .


آن حضرت نیز قامت او را به تشریف شرافی گوهرآمود مشرف ساخته . (دره ٔ نادره چ دکتر شهیدی ص 483).
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما