ترجمه مقاله

گولاب پائین

لغت‌نامه دهخدا

گولاب پائین . (اِخ ) دهی است از دهستان بابالی بخش چقلوندی شهرستان خرم آباد. واقع در 2هزارگزی چقلوندی و یک هزارگزی باختری راه اتومبیل رو چقلوندی به بروجرد. در جلگه واقع و هوای آن سردسیر و سکنه ٔ آن 120 تن است . آب آن از رود بابالی و محصول آن غلات ، صیفی ، لبنیات و پشم است و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان قالی و سیاه چادر بافی است . راه اتومبیل رو دارد. و ساکنان از طایفه ٔ پیرداده بیرانوندند و زمستان به قشلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقاله