ترجمه مقاله

گولاب بالا

لغت‌نامه دهخدا

گولاب بالا. (اِخ ) دهی است از دهستان بابالی بخش چقلوندی شهرستان خرم آباد. واقع در 2هزارگزی باختر چقلوندی و یک هزارگزی باختری راه اتومبیل رو چقلوندی به بروجرد. جلگه و هوای آن سردسیر است و 180 تن سکنه دارد. آب آن از رودخانه ٔ بابالی است . محصول آن غلات ، صیفی ، لبنیات و پشم و شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی آنان سیاه چادر و قالی بافی است . راه اتومبیل رو دارد. ساکنان آن از طایفه پیرداده بیرانوند بوده زمستان به قشلاق میروند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقاله