ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

گورطوطی

لغت‌نامه دهخدا

گورطوطی . (اِخ ) دهی از دهستان شیروان بخش شیروان چرداول شهرستان ایلام واقع در 38000 گزی جنوب خاوری چرداول و 6000 گزی جنوب باختری راه اتومبیل رو شیروان . کوهستانی و سردسیر ودارای 100 تن سکنه است . آب آن از چشمه است . محصول آن غلات و ذرت و پنبه و حبوب و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما