ترجمه مقاله

گوذر

لغت‌نامه دهخدا

گوذر. [ گ َ / گُو ذَ ] (اِ) گودر. جوذر. رجوع به گودر شود.
ترجمه مقاله