ترجمه مقاله

گهکوم

لغت‌نامه دهخدا

گهکوم . [ گ َ ] (اِخ ) محلی است در سر راه سیرجان به بندرعباس . (از تاریخ کرمان ص 452). رجوع به گاکوم شود.
ترجمه مقاله