ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

گهرآمود

لغت‌نامه دهخدا

گهرآمود. [ گ ُ هََ ] (ن مف مرکب ) مخفف گوهرآمود. رجوع به ذیل همین کلمه شود.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما