ترجمه مقاله

گنبدان

لغت‌نامه دهخدا

گنبدان . [ گُم ْ ب َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان خدابنده لواز بخش قروه ٔ شهرستان سنندج که در 26000گزی جنوب خاور گل تپه و 7000گزی خاور راه شوسه ٔ همدان به بیجار واقع شده است . هوای آن سرد و سکنه اش 500 تن است . آب آن از چشمه و قنات تأمین میشود. محصول آن غلات ، حبوبات ، انگور، صیفی و لبنیات و شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است که در تابستان از راه خوشاب اتومبیل میتوان برد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).
ترجمه مقاله