ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گناییو

لغت‌نامه دهخدا

گناییو. [ گ ُ وْ ] (اِخ ) بندری است از هاییتی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ