ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گلنگور

لغت‌نامه دهخدا

گلنگور. [ گ ُ ل َ ] (اِخ ) ده مرکزی از دهستان گلنگور بخش خاش شهرستان زاهدان ، واقع در 31000گزی باختر خاش و 8000گزی باختر راه فرعی خاش به نرماشیر. هوای آن گرم و دارای 150 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول آن غلات ، پنبه و لبنیات است . شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ