گلستان

لغت‌نامه دهخدا

گلستان . [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از بخش شهریار شهرستان تهران . دارای 30 تن سکنه و مزرعه ٔ شریف آباد جزء این ده است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما