گلستان

لغت‌نامه دهخدا

گلستان . [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) (کوه ...) کوهی است به موغانات نوسنگ در فرسنگ ، در او گلهای خودرو و خوشبوست .گویند که در زمان سابق آنرا ملاحده به فردوس کرده اندو نزهتگاه ایشان است . (نزهة القلوب چ لیدن ص 199).
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما