گلستان

لغت‌نامه دهخدا

گلستان . [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) (کاخ ...) رجوع به کاخ گلستان شود.
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما