ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گلستان

لغت‌نامه دهخدا

گلستان . [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان نردین بخش میامی شهرستان شاهرود واقع در 16000گزی باختر نردین و 18000گزی خاور راه شوسه ٔ شاهرود به گرگان . هوای آن سرد و دارای 120 تن سکنه است . آب آن از چشمه سارها و محصول آن غلات و لبنیات است . شغل اهالی زراعت و گله داری و نمدمالی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ