گلستان

لغت‌نامه دهخدا

گلستان . [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سنگان بخش رشخوار شهرستان تربت حیدریه واقع در 15هزارگزی شمال باختری رشخوار و 6هزارگزی جنوب راه شوسه ٔ عمومی تربت به رشخوار. آب آن ازقنات و محصول آن غلات و بنشن است . شغل اهالی زراعت وگله داری و صنایع دستی آنان قالیچه و کرباس بافی است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما