گلستان

لغت‌نامه دهخدا

گلستان . [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ایردی موسی بخش مرکزی اردبیل شهرستان اردبیل ، واقع در 2500گزی جنوب اردبیل و 3هزارگزی راه شوسه ٔ تبریز به اردبیل . هوای آن معتدل و دارای 614 تن سکنه است . آب آن از چشمه و محصول آن غلات و حبوبات است . شغل اهالی زراعت و گله داری و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما