ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

گلستان

لغت‌نامه دهخدا

گلستان . [ گ ُ ل ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان تحت جلگه بخش فدیشه ٔ شهرستان نیشابور واقع در 11هزارگزی شمال خاوری فدیشه . هوای آن معتدل و دارای 349 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول آن بنشن است . شغل اهالی زراعت و کرباس بافی است . راه مالرو و دفتر ازدواج و طلاق نیز دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما