ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گشودنی

لغت‌نامه دهخدا

گشودنی . [ گ ُ دَ ] (ص لیاقت ) چیزی که لایق گشادن باشد. رجوع به گشادن و گشودن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ