ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گشادنی

لغت‌نامه دهخدا

گشادنی . [ گ ُ دَ ] (ص لیاقت ) آنچه لایق گشودن باشد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ