ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گسگره

لغت‌نامه دهخدا

گسگره . [ گ َ گ َ رَ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان مرکزی شهرستان فومن واقع در 5هزارگزی باختری شهر فومن و هزارگزی جنوب راه فرعی فومن به ماسوله . هوای آن معتدل و دارای 109 تن سکنه است . آب آنجا از رود و استخر تأمین میشود. محصول آن برنج ، ابریشم ،چای ، لبنیات و عسل و شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ