ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گسگره

لغت‌نامه دهخدا

گسگره . [ گ َ گ َ رَ ] (اِخ ) رجوع به گسگر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ