ترجمه مقاله

گزاف

لغت‌نامه دهخدا

گزاف . [ ] (اِ) یک قسم ماهی خوراکی است که در خلیج فارس صید میشود. (جغرافیای اقتصادی کیهان ص 37).
ترجمه مقاله