ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گردمان

لغت‌نامه دهخدا

گردمان . [ ] (اِخ ) نام موضعی از شروان . (آنندراج ) (غیاث ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ