ترجمه مقاله

گران کردن نرخ

لغت‌نامه دهخدا

گران کردن نرخ . [ گ ِ ک َ دَ ن ِ ن ِ ] (مص مرکب ) بالا بردن قیمت . افزودن بهای چیزی را. اِغلاء. (منتهی الارب ) :
از من امروز کس سخن نخرد
بس که نرخ سخن گران کردم .

حسین ثنایی (از آنندراج ).


ترجمه مقاله