ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گبه حشال

لغت‌نامه دهخدا

گبه حشال . [ گ ُب ْ ب ِ ح َ ] (اِخ ) دهی از بخش موسیان شهرستان دشت میشان ، در 56هزارگزی جنوب خاوری موسیان و 6هزارگزی باختر راه فکه به موسیان . دشت و گرمسیری و سکنه ٔ آن 80 تن . آب آن از چشمه . محصول آن غلات و لبنیات . شغل مردم زراعت وگله داری و صنایع دستی قالیچه بافی و راه آن در تابستان اتومبیل رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ