ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گبت انگبین

لغت‌نامه دهخدا

گبت انگبین . [ گ ِ اَ گ َ ] (اِ مرکب ) عسل . منج انگبین . منج نحل . رجوع به گبت و کبت و گبت خانه شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ