ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گاو

لغت‌نامه دهخدا

گاو. (اِخ ) نامی است که در جبال برانس (پیرنه ) بچندین مسیل داده شده است . از آن جمله : گاودُوپُو است که در مِن پِردو تشکیل و بشکل آبشاری که دارای 450 گز ارتفاع است به مسیل گاوارنی میریزد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ