ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گاو

لغت‌نامه دهخدا

گاو. (اِ) از پیمانه ها معادل دوپرثنها (پرسنگ ). (ایران باستان ص 1498).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ