ترجمه مقاله

گاولیق

لغت‌نامه دهخدا

گاولیق . (اِخ ) دهی است از دهستان تیرچائی بخش ترکمان شهرستان میانه ، واقع در 19 هزارگزی خاوربخش و 7 هزارگزی شوسه ٔ میانه به تبریز. کوهستانی ، معتدل ، دارای 444 تن سکنه . آب آن از رود ایشاق ، محصول آنجا غلات و حبوبات ، شغل اهالی آن زراعت و گله داری ، راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقاله