ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گاور

لغت‌نامه دهخدا

گاور. [ وَ ] (اِ) نام درختی است که صمغ آن را گاوشیر گویند و جاوشیر معرب آن است . (برهان ). رجوع به گاوشیر و گاورشیر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ