ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گاورشیر

لغت‌نامه دهخدا

گاورشیر. [ وَ ] (اِ مرکب ) صمغی است که آن را گاوشیر هم میگویند. (برهان ) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ