ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گاودنبال

لغت‌نامه دهخدا

گاودنبال . [ دُم ْ ] (ص مرکب ) هر چیزی و شکلی که یک سر آن پهن و سر دیگر آن باریک باشد. آن را مخروطی نیز گویند. (برهان ) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ